Rząd będzie przygotowywał kolejne projekty wspierające polski przemysł stoczniowy